در باب استعداد آدمی
37 بازدید
ناشر: انتشارات سمت
نقش: مترجم
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی